Vi involverer din organisation & kunder Det giver ejerskab og bedre resultater

Innovation Process

Instant Knowledge

Instant Bullseye

Instant Business Camp

Instant Project Focus

Instant Pit Stop

Innovation Process – IDEPÆREN

Er virksomhedens innovationsproces tilpasset forretningsmålet?Analyse af nuværende processer og re-design af interne processer så de tilpasses de forretningsmæssige mål. Eksempelvis er det ikke den eksisterende proces man nødvendigvis skal køre hvis man ændre strategi. Ledelsesprocesserne skal løbende tilpasses ambitionerne.

Instant Knowledge – TEMPERATURMÅLING

Hvordan står det til med din organisations innovationsfærdigheder? Fra Produktionskultur til Innovationskultur. Giv din virksomhed et innovationscheck og bliv klogere.

Få hjælp til at kortlægge hvor din virksomhed skal tage fat, først! Er det produkterne, processerne, markederne, kulturen, ledelsen, systemerne, eller? Eksempelvis kan du høre om benchmarking og blive klogere på hvordan din virksomhed klarer sig mod andre brancher. Vi har gennemført over 500 interviews med beslutningstagere i dagligvare sektoren.

Bestil en Instant Innovation Score Board test, så er du i gang.

Instant Bullseye – DIAGNOSEN

Er ledelsen enige om udfordringer, mål og succeskriterier for vækst?
Konsensus drevet ledelsesworkshop med fokus på fastlæggelse af kommissorium, og ambitionsniveau i relation til det specifikke innovations område. Fokus på hvad der skal gøres først, for at komme hurtigst i mål – og hermed fravalg og prioritering.

Eksempelvis 2-4 timers intensiv workshop med direktionen og bestyrelsen som fastsætter retningen og processen.

Instant Business Innovation Camp – IDE UDVIKLING

Har din virksomhed de rigtige ideer som alle brænder for at løse?
Highspeed og non-stop idéudviklings process sat i system og drevet af PASSION + NØDVENDIGHED.

Instant Business Innovation Campen er en ideudviklings workshop hvor de nødvendige beslutningstagere er tilstede samtidigt. En heterogen gruppe deltagere der samles om et ambitiøst mål og omsætter deres viden til FÅ konkrete løsninger på meget kort tid.

Eksempelvis har ledelsen peget på retningen – nu udvikler ledelsen så sammen med organisation, kunder og eksterne eksperter konkrete løsninger på alt fra  6, 12, 24 timer.

Instant Project Focus – PRIORITERING OG FOKUS

Er din organisation stresset fordi du ikke har prioriteret projekterne? Har du mere en 5 udviklingsprojekter igang?
En skrap prioriterings proces med ledelsen. Hvad driver målet og hvad skal skæres fra. En opsplitning i udviklings- og driftsprojekter ved hjælp af redskabet KeySuccessFactor Modellen.

Fra udviklingsworkshoppen kommer nye ideer som ledelsen skal prioritere mod de allerede eksisterende.

Eksempelvis koges 30 projekter ned til 5- 10 som er det maksimale en organisation kan klare på en gang. Og der etableres og kommunikeres en prioriteringsproces så medarbejderne ved hvad de skal gøre med nye ideer.

Instant Pit Stop – EKSEKVERING

Hvor gode er i til at implementere ideerne i hverdagen?
Undgå at fremdriften og entusiasmen forsvinder så snart workshoppen er slut og hverdagens fastlåste processer spænder ben for implementeringen og hurtig succes på marked.

Instant Pitstop er op til 6 opfølgningsworkshops med fokus på at fastholde fokus på ydelsesniveau og dynamisk justering i forhold til ændringer i omverden. Ideerne og prioritering projektstyres i land sammen med relevante folk i organisationen.

Kontakt os idag

Adresse

Henningsens Alle 6,
DK-2900 Hellerup